اثربخشي مداخلات زودهنگام آموزشي – روانشناختي بر بهبود كاركردهاي اجرايي و توجه كودكان با ناتوانيهاي يادگيري عصب – روان شناخ تي


كاركردهاي اجرايي و توجه ، از جمله توانا ي يها يي هستند كه كودكان در آينده براي يادگيريهاي مدرسه اي به آنها نيا زمندند .كاركردهاي اجرايي ،بروندادهاي رفتار را تنظيم مي كنند و معمولاً شامل بازداري و كنترل محرك ها، حافظة كاري،انعطاف پذيري شناخت، برنامه ريزي و سازماندهي است.به عبارت ديگر ،كاركردهاي اجرايي مجموعه اي از تواناييهاي عالي ، شامل خودگرداني ،خودآغازگري، برنامه ريزي ، انعطاف شناختي، حافظه كاري، سازماندهي، ادراك پويا از زمان ،پيش بيني آينده وحل مساله است كه در فعاليتهاي روزانه وتكاليف يادگيري به كودكان كمك مي كند.

آموزش هاجلسات روانشناسی با والدین

اجراییکارکردکارکرد اجراییکودک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *