مهارت زبانی


گوش دادن اولين مهارت زباني است كه فرد در جريان رشد خود فرا مي گيرد. اگر اين مهارت تحت تأثير آسيب ديدگي شنوايي قرار گيرد لطمات اساسي بر مهارتهاي زباني وارد خواهد آمد. دانش آموزان كم شنوا به دليل كاهش شنوايي از نظر مهارتهاي ارتباط زباني نظير درك مفاهيم و معناي كلمات دچار اشکال عمده و كندي رشد قابل ملاحظه اي هستند مداخلة زودهنگام اصطلاحي است كه اغلب براي توصيف برنامه ها وراهبردهاي آموزش اوليه به كار مي رود و اين راهبردها با هدف ايجاد تأثيرات متفاوت و زمينه سازي پيشرفت آيندة كودك، طراحي مي شود.

مداخله زودهنگام يا به هنگام يعني روند پيش-بيني،شناسايي و پاسخ به خواستها و نگرانيهای خانواده به منظور به حداقل رساندن آثار منفي بالقوه وبه حداكثر رساندن رشد طبيعي وسالم كودك نوپا می باشد.

نظر به اينکه دوران اوليه كودكي، در زندگي هر فردي، زمان حساس و مهمي است، براي كودكان داراي آسيب شنوايي، اين دوره، اهميت اساسي و حياتي دارد. به عبارت ديگر،مداخله هاي اوليه در مورد اين دسته از كودكان، سنگ زيربناي آموزشها و توانبخشي هاي بعدي است( ریلوندز،۲۰۰۴)

آموزش هامطالب علمی

پیش دبستانیگوشمهارت گوش دادنمهدمهدکودکنقص

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *