مزایای بوسیدن کودک


مزایای بوسیدن کودک😘😘😘

😘بوسیدن فرزند پرخاشگری او را کاهش میدهد!

😘بوسیدن فرزند انرژی های اضافی او را تخلیه میکند!

😘بوسیدن فرزند باعث میشود رابطه عاطفی و روانی بین فرزند و والدین تقویت شود!

😘بوسیدن فرزند باعث میشود که کودک در کنار والدین احساس امنیت بیشتری بکند!

😘بوسیدن فرزند اشتهای روانی و غذایی او را افزایش میدهد!

😘بوسیدن فرزند یک نوع تن آرامی را برای او فراهم میکند!

😘هنگام بوسیدن فرزند میتوان سفارش های لازم تربیتی و آموزشی را به او گوشزد کرد (در این موقعیت همکاری کودک بالاست).

و اما در پایان : بچه هایتان را خیلی ببوسید مخصوص‍‍اً دست های آنها و حتی پاهایشان را. دست هایشان را روی گونه تان بگذارید. چون دست مغز دوم و یک عضو کلیدی و بسیار مهم است.

مهدرسش🌱

آموزش هاجلسات روانشناسی با والدینمطالب علمی

اصفهانشیخ صدوقکودککودکانمهدمهدخوبمهدکودکمهدکودک خوب

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *