برنامه ها
_

رسش و برنامه کلاس ها

ما کلاس ها و برنامه های زیادی برای شما داریم

_

آمادگی جسمانی

آموزش ژیمناستیک و حرکات اصلاحی

آموزش موسیقی

آموزش موسیقی کودک

آموزش هنر

آموزش نقاشی و تکنیکهای نقاشی کودک و نقاشی خلاق برای سنین ۴ تا ۶ ساله

کارگاههای مشاغل

زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادهای بچه ها فراهم و از طریق آموزش مناسب، مهارت ها، ارزش ها و اصول اخلاقی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی را تجربه می کنند.

کارگاههای مهارت حرکتی و توجه تمرکز

مهارت هایی که به گردش در محیط اطراف کمک می کند و حرکات ظریف دست دراز کردن، چنگ زدن، گرفتن اشیا کوچک، پیچاندن در بطری و…

کارگاههای هوش هیجانی

شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود

کارگاههای ویژه والدین

آموزش صحیح به کودک با يادگيری، تقليد و الگوبرداری، رفتارها و مهارت‌های گوناگون‌ را خانواده

کارگاههای فیلم فکر

رشد مغز برای آموزش از طریق صوت و تصویر در زمینه های مختلف فرهنگی

کارگاههای مهارت ورود به مدرسه

مهارتهای پایه و مهم مانند حافظه مدت و کوتاه مدت ؛ ادراک دیداری و شنیداری ؛ مهارت دست ورزی ؛ مهارت های پایه ریاضی و … که این کارگاه به آموزش و تقویت این مهارت ها کمک می کند.

فرم پیش ثبت نام مهد رسش